.
مقامات بازارهای مالی هلند (AFM) در نظر دارند تا طی چند ماه آینده دوره‌هایی را …

. مقامات بازارهای مالی هلند (AFM) در نظر دارند تا طی چند ماه آینده دوره‌هایی را …

. مقامات بازارهای مالی هلند (AFM) در نظر دارند تا طی چند ماه آینده دوره‌هایی را در مورد سرمایه‌گذاری، خصوصا در بازار ارزهای دیجیتال برای دانشجویان MBO برگزار کنند. این دوره‌ها در واکنش به رشد چشمگیر بازارهای مالی دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی و ضرورت افزایش آگاهی جوانان...