:

اين يك داستان واقعي است
يكي از دوستام يه خاطره اي تعريف ميكرد كه بي ربط به بح…

: اين يك داستان واقعي است يكي از دوستام يه خاطره اي تعريف ميكرد كه بي ربط به بح…

: 🛑اين يك داستان واقعي است🛑 يكي از دوستام يه خاطره اي 🗃تعريف ميكرد كه بي ربط به بحث امروزمون نيس بزاريد براتون تعريفش كنم☺️. ميگفت از فعاليتم تو فاركس چن سالي ميگذشت ولي نتونسته بودم درآمد بالايي ازش داشته باشم . خسته شده بودم از بس تحليل هام اشتباه در ميومد😬. اعصابم...