.
کوان دو-هیونگ، همسر بنیان‌گذار ترافورم لبز، پس از آنکه فردی ناشناس به منزل او …

. کوان دو-هیونگ، همسر بنیان‌گذار ترافورم لبز، پس از آنکه فردی ناشناس به منزل او …

. کوان دو-هیونگ، همسر بنیان‌گذار ترافورم لبز، پس از آنکه فردی ناشناس به منزل او وارد شد و زنگ در را به صدا درآورد، به پلیس خبر داد. این مهمان ناخوانده پس از آنکه از او پرسیده بود که همسرش در خانه حضور دارد یا خیر، آنجا را ترک کرده بود. همسر بنیان‌گذار ترا اکنون از...