اینترنت کامپیوتر دیفینیتی پل اتریوم را راه اندازی می کند

اینترنت کامپیوتر دیفینیتی پل اتریوم را راه اندازی می کند

زمان خبر:20 دقیقه قبلتوسعه دهندگان پل میان زنجیره ای که اتریوم را به پروتکل اینترنت کامپیوتر متصل می کند، این هفته گفتند: این پل به توکن های ERC20 اجازه می دهد تا به صورت بومی در شبکه دومی وجود داشته باشند.اینترنت کامپیوتر یک بلاکچین است که توسط بنیاد دیفینیتی برای...