‌
طبق گزارش Dune Analytics و بنا بر تحلیل پیش‌رو، تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد دیف…

‌ طبق گزارش Dune Analytics و بنا بر تحلیل پیش‌رو، تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد دیف…

‌ طبق گزارش Dune Analytics و بنا بر تحلیل پیش‌رو، تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد دیفای در تاریخ ۲۱ نوامبر از ۴ میلیون فراتر رفت. جالب است بدانید که امسال تعداد آدرس‌های مستقل دیفای ۲۳۳ درصد افزایش یافته است. . تحلیل خود از آینده دیفای را با ما به اشتراک بگذارید. . منبع:...