. 
درگیری در مجمع بانک دی
.
هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از این درگیری‌ منتشر نشده است…

. درگیری در مجمع بانک دی . هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از این درگیری‌ منتشر نشده است…

. درگیری در مجمع بانک دی . هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از این درگیری‌ منتشر نشده است!   تعداد بازدید: 122 پست های مرتبط: مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون ۹۰ مجلس بیان کرد: در جلسه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام با آ… . بیت‌کوین هنوز بین منطقه عرضه و تقاضا در حال نوسان است....