.
دیوان عالی نیویورک دادخواست بنیاد تتر مبنی بر اینکه گزارشات پشتوانه مالی خود ر…

. دیوان عالی نیویورک دادخواست بنیاد تتر مبنی بر اینکه گزارشات پشتوانه مالی خود ر…

. دیوان عالی نیویورک دادخواست بنیاد تتر مبنی بر اینکه گزارشات پشتوانه مالی خود را از دید عموم مخفی نگه دارد، مخالفت کرد. اوایل سال ۲۰۲۲ بود که آی‌فینکس (شرکت مادر بنیاد تتر) شکایتی علیه کوین دسک به علت انتشار برخی مدارک محرمانه تتر به اجرا گذاشت. . طبق اطلاعات منتشر...
.
بنا به درخواست کنگره ایالات‌متحده، دیوان محاسبات آمریکا (GAO)، چهار مورد را بر…

. بنا به درخواست کنگره ایالات‌متحده، دیوان محاسبات آمریکا (GAO)، چهار مورد را بر…

. بنا به درخواست کنگره ایالات‌متحده، دیوان محاسبات آمریکا (GAO)، چهار مورد را برای کمک به سیاست‌گذاران در اجرای فناوری‌های بلاک‌چین پیشنهاد داده‌ است. این ۴ توصیه به افزایش پتانسیل فناوری بلاک‌چین در بهبود برنامه‌های مالی و غیرمالی تاکید داشته و بر افزایش مزایا و کاهش...