.
سفارشات خرید بیت‌کوین در محدوده ۳۴ هزار دلار در دو صرافی FTX و بیت فینکس، دیوا…

. سفارشات خرید بیت‌کوین در محدوده ۳۴ هزار دلار در دو صرافی FTX و بیت فینکس، دیوا…

. سفارشات خرید بیت‌کوین در محدوده ۳۴ هزار دلار در دو صرافی FTX و بیت فینکس، دیواری از موقعیت‌های خرید را ایجاد کرده و باید دید فشار فروش بیت‌کوین به‌قدری خواهد بود که این دیوار را بشکند یا خیر. . البته این امکان وجود دارد که با کاهش قیمت این سفارشات لغو شوند.در ریزش...