.
 العربیه انگلیسی در مقاله‌ای به نقل از دیپلمات‌ها و منابع نزدیک به مقامات آمری…

. العربیه انگلیسی در مقاله‌ای به نقل از دیپلمات‌ها و منابع نزدیک به مقامات آمری…

. العربیه انگلیسی در مقاله‌ای به نقل از دیپلمات‌ها و منابع نزدیک به مقامات آمریکایی از اختلافات در وزارت امور خارجه آمریکا در مورد سیاست ایران و تیم مذاکره کننده آمریکا در وین خبر داد. درباره تیم مذاکره‌کننده آمریکا گفته می‌شد که به دلیل بالا گرفتن این اختلافات حداقل...