.
تارا ساننشاین، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی و روابط عمومی و همچ…

. تارا ساننشاین، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی و روابط عمومی و همچ…

. تارا ساننشاین، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی و روابط عمومی و همچنین مدرس دانشکده رسانه و روابط عمومی دانشگاه جورج واشنگتن، درباره شرایط جنگ روسیه و اوکراین اظهارنظر کرده و گفته که شرایط جنگ در حال تغییر است. او بر این باور است که احتمالا بیت‌کوین...