.
آنتون نل، مدیر ارشد توسعه راه‌حل‌ها در فانتوم دیروز در توییتی اشاره کرده است ک…

. آنتون نل، مدیر ارشد توسعه راه‌حل‌ها در فانتوم دیروز در توییتی اشاره کرده است ک…

. آنتون نل، مدیر ارشد توسعه راه‌حل‌ها در فانتوم دیروز در توییتی اشاره کرده است که او و آندره کرونیه از مشارکت در پروژه‌های کریپتویی دست کشیده و دیگر در این پروژه‌ها فعالیت نخواهند داشت. همین امر باعث سقوط ۱۳ درصدی YFI و جنجالی در فضای مجازی شده است. گفتنی است آندره...