.
چندی پیش پلتفرم اوپن‌سی به‌عنوان بزرگ‌ترین فضای خریدوفروش و ساخت NFT برای جلوگ…

. چندی پیش پلتفرم اوپن‌سی به‌عنوان بزرگ‌ترین فضای خریدوفروش و ساخت NFT برای جلوگ…

. چندی پیش پلتفرم اوپن‌سی به‌عنوان بزرگ‌ترین فضای خریدوفروش و ساخت NFT برای جلوگیری از سرقت هنری و فعالیت‌های اسپم، دست به محدودسازی ساخت NFT زد که با مخالفت و واکنش‌های شدید کاربرانش روبه‌رو شد. اوپن‌سی گفته بود که بیش از ۸۰ ٪ آیتم‌های ایجادشده با این ابزار سرقت...