.
رمزپول‌ها راه‌حلی بین رمزارزها و اسکناس رایج کشورها هستند. در واقع رمزپول‌ هما…

. رمزپول‌ها راه‌حلی بین رمزارزها و اسکناس رایج کشورها هستند. در واقع رمزپول‌ هما…

. رمزپول‌ها راه‌حلی بین رمزارزها و اسکناس رایج کشورها هستند. در واقع رمزپول‌ همان پول رسمی کشور با پشتوانه دارایی تحت نظارت بانک مرکزی است که در بستر رمزارزها منتشر می‌شود. در همین زمینه مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفته است که انتشار رمزپول ریال صرفا بر عهده بانک...