. 
شبکه Secret Network (توکن SCRT) از روزرسانی‌های برنامه‌ریزی شده در سه‌ماهه دو…

. شبکه Secret Network (توکن SCRT) از روزرسانی‌های برنامه‌ریزی شده در سه‌ماهه دو…

. شبکه Secret Network (توکن SCRT) از روزرسانی‌های برنامه‌ریزی شده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ خبر داد. بنابر این اعلامیه، دو به‌روزرسانی بزرگ در شبکه اصلی شامل به‌روزرسانی Shockwave Alpha در آپریل ۲۰۲۲ و به‌روزرسانی Shockwave Omega در ژوئن ۲۰۲۲ انجام خواهد شد. . شبکه سکرت...