.
دیروز، روز زمین بود و تحلیل‌گران بسیاری در مورد تاثیرات استخراج بیت‌کوین و به‌…

. دیروز، روز زمین بود و تحلیل‌گران بسیاری در مورد تاثیرات استخراج بیت‌کوین و به‌…

. دیروز، روز زمین بود و تحلیل‌گران بسیاری در مورد تاثیرات استخراج بیت‌کوین و به‌طورکلی رمزارزها بر محیط‌زیست اظهارنظر کرده‌اند. برخی از این تحلیل‌گران بر این باورند که استخراج بیت‌کوین به‌تدریج به سمت انرژی سبز حرکت می‌کند. آن‌ها معتقدند استخراج به سمت منابع انرژی...