.
 رویدادهای مهم روز!

.

پرتوما (POR) پلتفرمی برای تست را باز می کند. ۳۰۰  کارب…

. رویدادهای مهم روز! . پرتوما (POR) پلتفرمی برای تست را باز می کند. ۳۰۰ کارب…

. ✅ رویدادهای مهم روز! . پرتوما (POR) پلتفرمی برای تست را باز می کند. ۳۰۰ کاربر اول می‌توانند محیط تست را تجربه کنند! . دارندگان XLM فرصتی برای دریافت AQUA خواهند داشت. اسنپ‌شات در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ رخ می‌دهد. . اسپارک پوینت ولت، بهینه‌سازی‌ چشمگیری برای اندروید و iOS...