.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۱ دی ماه (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۱ دی ماه (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۱ دی ماه (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . صرافی البنک همستر(HAM) را لیست می‌کند. . صرافی بیت‌مارت جسمی‌کوین (JASMY) را لیست می‌کند. . صرافی البنک کامپ (COMP) را لیست می‌کند. . منبع: CoinMarketCal . اهمیت: متوسط . #اخبار...
‌.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۶ آذر ماه(۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . Stashh NFT Marketplace در شبکه اصلی راه اندازی می‌شود. با حفظ حریم خصوصی و کنترل دسترسی، اولین NFT ها را ایجاد، جمع آوری و مبادله کنید.(۱۷دسامبر) . وام جمعی Litentry DOT...
.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . بخشی از کوین‌های پریماین الکترا پروتکل (XEP) سوزانده خواهند شد. (۱۹ دسامبر) . صرافی کراکن، اولانچ (AVAX) را لیست می‌کند. (۲۱ دسامبر) . اپ اندروید ورکس (VRX) منتشر می‌شود. (۲۰...
‌.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۲۲ آذر ماه(۱۳ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۲ آذر ماه(۱۳ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت…

‌. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۲ آذر ماه(۱۳ دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . ۱-کنوانسیون بلاک‌چین به صورت آنلاین. . ۲-کوینزبیت پرداخت CPOS Cloud را با CPOS/USDT و CPOS/BNB لیست می‌کند. . ۳-صرافی البانک، مون‌نیشن‌گیم MNG را لیست کرد. . نظرتان را در مورد...