روسهای آگاه از بیت کوین در مورد ممنوعیت پیشنهادی کریپتو اختلاف نظر دارند

روسهای آگاه از بیت کوین در مورد ممنوعیت پیشنهادی کریپتو اختلاف نظر دارند

زمان خبر:14 دقیقه قبلیک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که روس‌هایی که در مورد ارز دیجیتال شنیده‌اند، در نظرات خود در مورد ممنوعیت اخیراً پیشنهاد شده برای عملیات با دارایی‌های دیجیتالی اختلاف نظر دارند. یک سوم از پاسخ دهندگان از پیشنهاد بانک مرکزی حمایت می کنند در حالی که...