.
کندل هفتگی بیت‌کوین فراتر از ۶۲٬۰۰۰  دلار بسته شد، این بالاترین قیمت ثبت شده ب…

. کندل هفتگی بیت‌کوین فراتر از ۶۲٬۰۰۰ دلار بسته شد، این بالاترین قیمت ثبت شده ب…

. کندل هفتگی بیت‌کوین فراتر از ۶۲٬۰۰۰ دلار بسته شد، این بالاترین قیمت ثبت شده برای بسته شدن کندل هفتگی بیت‌کوین در کل تاریخ بیت‌کوین است. . رکورد قبلی به زمان ثبت قله قیمتی ۶۴٬۸۰۴ در اوایل آوریل می‌باشد که کندل هفتگی بیت‌کوین توانست عدد ۵۸٬۹۴۰ دلار را به ثبت برساند. ....