.
با افزایش قیمت بیت‌کوین در روزهای گذشته بازار رمز‌ارزها مجددا سبز پوش شده است….

. با افزایش قیمت بیت‌کوین در روزهای گذشته بازار رمز‌ارزها مجددا سبز پوش شده است….

. با افزایش قیمت بیت‌کوین در روزهای گذشته بازار رمز‌ارزها مجددا سبز پوش شده است. . با رشد اخیر ارزش کل بازار به رقم ۲.۱۳ تریلیون دلار رسیده است . . رکورد ارزش کل بازار ۲.۵۲۵ تریلیون دلار است که در زمان رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۶۴هزار دلار رقم خورده است. . با توجه به...