‌
امروز نرخ دلار در ایران یک رکورد  داشت و به رقم عجیب ۲۸۵۵۰ تومان رسید.
.
گفتنی…

‌ امروز نرخ دلار در ایران یک رکورد داشت و به رقم عجیب ۲۸۵۵۰ تومان رسید. . گفتنی…

‌ امروز نرخ دلار در ایران یک رکورد داشت و به رقم عجیب ۲۸۵۵۰ تومان رسید. . گفتنی است که طی چند ماه گذشته نرخ دلار در کشور روند صعودی داشته و امروز با بیشترین قیمت سال جاری، به قیمت قابل‌توجهی رسید. قبل از این هم دلار به قیمت ۲۸۴۵۰ تومان رسیده بود، اما نرخ امروز از...