‌
۱.
اگر از قیمت‌های بیت‌کوین در حوالی وقوع ۳ هاوینگ آخر رگرسیون بگیریم و از سقف…

‌ ۱. اگر از قیمت‌های بیت‌کوین در حوالی وقوع ۳ هاوینگ آخر رگرسیون بگیریم و از سقف…

‌ ۱. اگر از قیمت‌های بیت‌کوین در حوالی وقوع ۳ هاوینگ آخر رگرسیون بگیریم و از سقف‌ها و کف‌ها صرف‌نظر کنیم، به خط رسم‌شده در این نمودار می‌رسیم. ۲. این خط با دقت خوبی هم‌راستا با محدوده پایینی قیمت حرکت می‌کند. این مدل‌سازی به ما نشان می‌دهد که بازده ایجادشده این دوره و...