.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) اولین ETF بیت‌کوین و اتریو…

. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) اولین ETF بیت‌کوین و اتریو…

. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) اولین ETF بیت‌کوین و اتریوم را تایید کرده است. . این صندوق های ETF در بورس استرالیا (ASX) معامله خواهند شد. . ASIC مجموعه ای از دستورالعمل‌ها را برای محصولات قابل معامله در بورس ETP را منتشر کرده است. این دستور...