صدور سیگنال گاوی برای بیت کوین توسط شاخص هش ریبن

صدور سیگنال گاوی برای بیت کوین توسط شاخص هش ریبن

زمان خبر:32 دقیقه قبلبر اساس نوسانات شاخص هش ریبن (hash ribbon) که توسط چارلز ادواردز (Charles Edwards)، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه کاپریول (Capriole) دنبال می شود ،  بدبینی ماینرها ممکن است به اوج خود برسد.شاخص هش ریبن بیت کوین (BTC) حاکی از آن است که شرایط سخت...