.
ماریوس ریتس، مدیرکل صرافی ارز دیجیتال لونو در آفریقا، پیش‌بینی کرده است که کنی…

. ماریوس ریتس، مدیرکل صرافی ارز دیجیتال لونو در آفریقا، پیش‌بینی کرده است که کنی…

. ماریوس ریتس، مدیرکل صرافی ارز دیجیتال لونو در آفریقا، پیش‌بینی کرده است که کنیا در سال ۲۰۲۲ برنامه‌های زیادی برای افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در دستور کار دارد. به عقیده ماریوس، کنیا برای دومین سال متوالی تسلط خوبی بر بازار همتا‌به‌همتای ارزهای دیجیتال خواهد داشت و...