.
پس از صبر بسیار ، یک صرافی پیش‌گام ارزهای دیجیتال در خاورمیانه با نام رین، معا…

. پس از صبر بسیار ، یک صرافی پیش‌گام ارزهای دیجیتال در خاورمیانه با نام رین، معا…

. پس از صبر بسیار ، یک صرافی پیش‌گام ارزهای دیجیتال در خاورمیانه با نام رین، معاملات شیبا اینو را آغاز کرد. در همین حال ارزش شیبا اینو ۲۵ درصد افزایش‌یافته است. این صرافی در سال ۲۰۱۹ در بحرین تاسیس شد و اولین پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال بود که پس از دریافت تاییده...