تحلیل تکنیکال ریپل؛پنج شنبه 28 بهمن

تحلیل تکنیکال ریپل؛پنج شنبه 28 بهمن

زمان خبر:9 دقیقه قبلرمزارز ریپل (XRP) از 12 فوریه(23 بهمن) تا به حال ، دو سقف قیمتی بالاتر و سه کف قیمتی پایین تر شکل داده است. اتصال این نقاط نوسانی با استفاده از خطوط روند منجر به شکل گیری یک الگوی کنج صعودی می شود. این الگوی تکنیکال افت 9.6 درصدی ریپل به سمت تارگت...