.
 بدون شک نیک زابو را هم می‌توان گزینه‌ای نزدیک به ساتوشی ناکاموتو دانست. اینکه…

. بدون شک نیک زابو را هم می‌توان گزینه‌ای نزدیک به ساتوشی ناکاموتو دانست. اینکه…

. بدون شک نیک زابو را هم می‌توان گزینه‌ای نزدیک به ساتوشی ناکاموتو دانست. اینکه زابو یک مهندس علوم کامپیوتری و نگارنده مقاله «بیت گولد» بوده است، دلیل محکمی برای این موضوع محسوب می‌شود. در سال ۲۰۰۸ زابو در وبلاگ خود گفته بود که قصد دارد یک پول دیجیتال ایجاد کند. کمی...