.
رییس کمیسیون انرژی روسیه، پاول زاوالنی از احتمال قبول انجام معاملات با بیت‌کوی…

. رییس کمیسیون انرژی روسیه، پاول زاوالنی از احتمال قبول انجام معاملات با بیت‌کوی…

. رییس کمیسیون انرژی روسیه، پاول زاوالنی از احتمال قبول انجام معاملات با بیت‌کوین برای نفت و گاز خود از سمت کشور‌های دوست مانند ترکیه و چین خبر داده است. زاوالنی گفته است که این کشور‌ها می‌توانند پرداخت‌های خود برای انرژی را با روبل، یوان، لیر و یا حتی بیت‌کوین (به...