.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو اخیر خود گفته است عوامل خارجی مانند مذا…

. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو اخیر خود گفته است عوامل خارجی مانند مذا…

. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو اخیر خود گفته است عوامل خارجی مانند مذاکرات وین و واردات خودرو دیگر تاثیری بر قیمت خودرو نمی‌گذارند. . وی در ادامه توضیح داد بحث مذاکرات این‌قدر طولانی شده که تاثیر خود را در اقتصاد کشور از دست داده است؛ به همین دلیل این موضوع...