.
در لحظات آغازین روز جمعه سخنگوی نیروگاه زاپوریژیا و شهردار انرگودار اوکراین از…

. در لحظات آغازین روز جمعه سخنگوی نیروگاه زاپوریژیا و شهردار انرگودار اوکراین از…

. در لحظات آغازین روز جمعه سخنگوی نیروگاه زاپوریژیا و شهردار انرگودار اوکراین از آتش‌سوزی بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا پس از حمله روس‌ها خبر داد. پس از این اقدام، رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به ترور هسته‌ای و تکرار حادثه چرنوبیل متهم کرد. با این حال سازمان حوادث...