.
لونا که این روزها با موفقیت‌های چشمگیر خود بر سر زبان‌ها افتاده، در حال حاضر ا…

. لونا که این روزها با موفقیت‌های چشمگیر خود بر سر زبان‌ها افتاده، در حال حاضر ا…

. لونا که این روزها با موفقیت‌های چشمگیر خود بر سر زبان‌ها افتاده، در حال حاضر ازنظر حجم بازار بالاتر از سولانا قرار گرفته و با رشد بیش از ۵۰ درصدی در هفته گذشته بهترین عملکرد را بین ارزهای برتر بازار داشته است. .۱ در نگاه کلی به چارت، می‌توان دید که این ارز بار دیگر...