بانک مرکزی اروپا به زمینه‌سازی برای صدور مجوز دارایی‌های دیجیتال می پردازد

بانک مرکزی اروپا به زمینه‌سازی برای صدور مجوز دارایی‌های دیجیتال می پردازد

زمان خبر:2 ثانیه قبلبانک مرکزی اروپا (ECB) زمینه ایجاد معیارهایی که باید هنگام هماهنگ‌سازی مجوزهای کریپتویی در اروپا در نظر گرفته شوند را فراهم کرد.بخش نظارت بانکی بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود در روز چهارشنبه گفت: «چارچوب‌های ملی حاکم بر دارایی‌های رمزارزی کاملاً...