.
بنا بر گزارش‌های منتشرشده، اعضای حوزه این‌طور بیان کردند: آیات قرآن تاکید دارن…

. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، اعضای حوزه این‌طور بیان کردند: آیات قرآن تاکید دارن…

. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، اعضای حوزه این‌طور بیان کردند: آیات قرآن تاکید دارند که بایستی در دادوستد و مبادلات اقتصادی تساوی و عدل رعایت شود. . محسن اراکی در نشست علمی پژوهشی دین و فضای مجازی اعلام کرد: این حقه همیشگی آمریکا بوده که بر سر کشورهای دیگر کلاه بگذارد و...