‌‌‌
1.  وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید.
.
2.  در…

‌‌‌ 1. وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید. . 2. در…

‌‌‌ 1. وارد سایت decentraland.org شوید و MarketPlace را انتخاب نمایید. . 2. در بخش Parcels and Estates زمین مورد نظر خود را با توجه به لوکیشن و قیمت انتخاب کنید. . 3. در بخش مشخص‌شده یا اقدام به خرید کرده و یا با انتخاب گزینه BID در مزایده شرکت کنید. . 4. در مرحله بعد...
‌‌
۱.  وارد سایت sandbox.game می‌شویم
.
۲.  روی گزینه Map کلیک می‌کنیم
.
۳.  وار…

‌‌ ۱. وارد سایت sandbox.game می‌شویم . ۲. روی گزینه Map کلیک می‌کنیم . ۳. وار…

‌‌ ۱. وارد سایت sandbox.game می‌شویم . ۲. روی گزینه Map کلیک می‌کنیم . ۳. وارد بخش Find LANDs at OpenSea می‌شویم . ۴. زمین مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. می‌توانیم در بخش sort نحوه نمایش زمین‌ها را انتخاب کنیم . ۵. در این مرحله می‌توانیم زمین را با همین قیمت بخریم یا...
‌
درحال‌حاضر همه در مورد متاورس صحبت می‌کنند. اوایل به نظر می‌رسید که متاورس به …

‌ درحال‌حاضر همه در مورد متاورس صحبت می‌کنند. اوایل به نظر می‌رسید که متاورس به …

‌ درحال‌حاضر همه در مورد متاورس صحبت می‌کنند. اوایل به نظر می‌رسید که متاورس به انجام بازی‌ها و تعامل در واقعیت مجازی محدود می‌شود، اما کاربران بسیاری در متاورس بازی کرده و هم‌زمان زمین و املاک مجازی را خریداری می‌کنند. . بسیاری از کارشناسان اقتصاد سنتی از هزینه کردن...