.
 ترون با داشتن بیش از ۶۰ میلیون حساب و ۲٬۵ میلیارد تراکنش، سریع ترین رشد زنجیر…

. ترون با داشتن بیش از ۶۰ میلیون حساب و ۲٬۵ میلیارد تراکنش، سریع ترین رشد زنجیر…

. ترون با داشتن بیش از ۶۰ میلیون حساب و ۲٬۵ میلیارد تراکنش، سریع ترین رشد زنجیره عمومی در جهان را تجربه کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. . شما از چه شبکه‌ای برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنید؟ دلیل خود را با ما در میان بگذارید؟ . اهمیت: متوسط . منبع: توییتر...