.
حدود بیست سال پیش بود که طرح اصلاح ساختار بودجه مطرح شد تا مسیری برای برنامه ت…

. حدود بیست سال پیش بود که طرح اصلاح ساختار بودجه مطرح شد تا مسیری برای برنامه ت…

. حدود بیست سال پیش بود که طرح اصلاح ساختار بودجه مطرح شد تا مسیری برای برنامه توسعه باز شود. در بودجه ۱۴۰۱ بعد از بیست سال و برای نخستین بار قدم‌های چشمگیری در زمینه اجرای این قانون دیده می‌شود که می‌تواند با ایجاد تغییراتی در بودجه‌بندی، نویدبخش تاثیرات آن بر...