اتحادیه اروپا شرایط نادر ستون فقرات را به عنوان عارضه جانبی واکسن کووید J&J فهرست می کند

اتحادیه اروپا شرایط نادر ستون فقرات را به عنوان عارضه جانبی واکسن کووید J&J فهرست می کند

EMA گفت در حال حاضر شواهد کافی مبنی بر ارتباط احتمالی بین موارد نادر سندرم التهابی چند سیستمی (MIS) و واکسن‌های مبتنی بر mRNA از واکسن Moderna و Pfizer-BioNTech وجود ندارد.تنظیم کننده در حال بررسی است که آیا واکسن های تایید شده کروناویروس می توانند باعث MIS شوند یا...