.
قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه م…

. قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه م…

. قدرت خرید با بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه محاسبه می‌شود و به این نکته اشاره دارد که ارزش برابری قدرت خرید همه کالاها و خدمات در یک کشور و طی یک سال، چه نسبتی با متوسط جمعیت در آن سال دارد. آخرین آمارهای منتشرشده در این زمینه نشان می‌دهد...