.
پس از تاسیس یک تیم وب ۳ تحت عنوان گوگل کلود، این کمپانی اکنون به دنبال یک سرپر…

. پس از تاسیس یک تیم وب ۳ تحت عنوان گوگل کلود، این کمپانی اکنون به دنبال یک سرپر…

. پس از تاسیس یک تیم وب ۳ تحت عنوان گوگل کلود، این کمپانی اکنون به دنبال یک سرپرست تمام‌وقت برای رهبری استراتژی‌های بازاریابی جهانی وب ۳ است. این فرصت شغلی در بخش Google Cloud نقش رئیس بازاریابی محصول خواهد بود که علاوه بر ایجاد تقاضای مشتری برای پیشنهادهای مرتبط،...