.
بیت‌کوین موفق به عبور از سطح مهم 45 هزار نشد و با ریزش نسبتا سریعی دوباره به م…

. بیت‌کوین موفق به عبور از سطح مهم 45 هزار نشد و با ریزش نسبتا سریعی دوباره به م…

. بیت‌کوین موفق به عبور از سطح مهم 45 هزار نشد و با ریزش نسبتا سریعی دوباره به محدوده 40 هزار رسید. . حفظ سطح ۴۰ هزار برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت شکست این محدوده به پایین و تثبیت، ریزش تا حمایت ۳۳ هزار محتمل است. . به نظر شما حمایت ۴۰ هزار دلاری حفظ خواهد...