‌
بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای اد…

‌ بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای اد…

‌ بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای ادامه حرکت صعودی است. البته احتمال کاهش نرخ بین ۶۲۷۰۰ و ۶۳ هزار دلار وجود دارد و پس‌ازآن قاعدتا به مسیر خودش برمی‌گردد و با ادامه روند صعودی، به سمت ATH جدیدی می‌رود. . از طرف دیگر اتریوم...
‌
کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته …

‌ کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته …

‌ کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته خوب اینکه بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۱ است و می‌توان انتظار یک رالی خوب را داشت. . شکست زیر میانگین متحرک ۲۱ یا سطح حمایت بسیار مهم خواهد بود. . شما از اندیکاتور میانگین متحرک چه...