:
امشب یک اصطلاح بورسی دیگه رو بررسی می کنیم،کف سازی سهم.

این مورد با این که خی…

: امشب یک اصطلاح بورسی دیگه رو بررسی می کنیم،کف سازی سهم. این مورد با این که خی…

: 🤩امشب یک اصطلاح بورسی دیگه رو بررسی می کنیم،کف سازی سهم. ❇️این مورد با این که خیلی خسته کننده است اما اگر در انتهای آن وارد سهم بشید بسیار میتونه لذت بخش باشد.حجم معاملات در انتهای این بازی به شدت افزایش پیدا می کند. 😎بازیگر سهم فقط قصدش اینه که سایر سهامداران رو...