:

هر چند که بازار رمزارزها در سال ۲۰۱۸ وضعیت خوبی را پشت سر نگذاشت و محدودیت‌ها…

: هر چند که بازار رمزارزها در سال ۲۰۱۸ وضعیت خوبی را پشت سر نگذاشت و محدودیت‌ها…

: هر چند که بازار رمزارزها در سال ۲۰۱۸ وضعیت خوبی را پشت سر نگذاشت و محدودیت‌های زیادی در حجم و فعالیت‌هایش به وجود آمد اما باز هم دلیلی بر نا امید شدن از رشد و توسعه آینده دنیای رمزارزها وجود ندارد. جوامع کم‌کم در حال ابراز تمایل به سیستم‌های مالی و بانکی غیرمتمرکز...