.
کمپانی سونی با همکاری تتالبز اقدام به راه‌اندازی NFT سه‌بعدی با نسخه محدود کرد…

. کمپانی سونی با همکاری تتالبز اقدام به راه‌اندازی NFT سه‌بعدی با نسخه محدود کرد…

. کمپانی سونی با همکاری تتالبز اقدام به راه‌اندازی NFT سه‌بعدی با نسخه محدود کرده و NFT یک گام دیگر به جهان واقعی نزدیک‌تر شده است. این دو کمپانی در حال راه‌اندازی دو نوع NFT سه‌بعدی هستند که برای استفاده با نمایشگر واقعیت فضایی سونی (SRD) طراحی شده‌‌اند. گفتنی است...