سواد مالی سرمایه‌گذاران بیت کوین از دیگر افراد کمتر است

سواد مالی سرمایه‌گذاران بیت کوین از دیگر افراد کمتر است

تحقیقات بانک مرکزی کانادا (Bank of Canada) حاکی از آن است بیشتر کانادایی‌هایی که بیت کوین دارند احتمالاً جوانان، مردان، شاغلان، تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی، افراد با درآمد بالا و نیز آنهایی هستند که سواد مالی نسبتاً پایینی دارند.به گزارش کوین تلگراف، این مطالعه نشان داد...
طرفداران بیت کوین سواد مالی پایینی دارند

طرفداران بیت کوین سواد مالی پایینی دارند

زمان خبر:6 دقیقه قبلروزنامه کانادایی Globe and Mail گزارش می دهد که طبق یک مقاله تحقیقاتی جدید منتشر شده توسط بانک کانادا، سرمایه گذاران بیت کوین تمایل دارند سطح سواد مالی پایینی را نشان دهند. در عین حال، کانادایی های با سواد مالی بالا با وجود آگاهی بیشتر در مقایسه با...