.
استفاده از سیستم سوبسید (یارانه) از سوی دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نظام اقتصا…

. استفاده از سیستم سوبسید (یارانه) از سوی دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نظام اقتصا…

. استفاده از سیستم سوبسید (یارانه) از سوی دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نظام اقتصادی در همه کشورها استفاده می‌شود و راهی برای ایجاد ثبات در بازارهای مختلف است. بااین‌وجود تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت نان در سال‌های اخیر، باعث ایجاد تورم و رانت‌های عجیب در مقوله آرد شده...