.
کارشناسان بر این باورند که با خروج روسیه از سوریه، امکان تقابل بین بازیگران کو…

. کارشناسان بر این باورند که با خروج روسیه از سوریه، امکان تقابل بین بازیگران کو…

. کارشناسان بر این باورند که با خروج روسیه از سوریه، امکان تقابل بین بازیگران کوچک‌تر و کلان در سوریه افزایش پیدا خواهد کرد. پیرو این نکته، احتمال تنش بین تهران و آنکارا دور از ذهن نیست. باتوجه‌به خروج روسیه از سوریه، بازی قدرت میان برخی کشورها شروع می‌شود و دو کشور...