یکی از سوزانندگان شیبا آمازون یک میلیارد SHIB اهدا می کند

یکی از سوزانندگان شیبا آمازون یک میلیارد SHIB اهدا می کند

زمان خبر:7 ثانیه قبلحساب توییتر @shib_superstore خالق بازی های گوشی های هوشمند تراویس جانسون(Travis Johnson)، که به طور مرتب در سوزاندن SHIB نقش دارد، یک نقطه عطف کوچک افزایش تعداد دنبال کنندگان خود را جشن می گیرد. تعداد دنبال کنندگان به مرز 10000 رسیده است. برای جشن...