خلاصه کتاب سوسیالیسم و سرمایه‌ داری

خلاصه کتاب سوسیالیسم و سرمایه‌ داری

ثروت و سوسیالیسم رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند؛ یعنی وقتی غلظت سوسیالیسم در یک جامعه کاهش پیدا کند، میزان ثروت آن منطقه بیشتر می‌شود. نمونه روشن این ماجرا کشور «آمریکا» است. وقتی دولتمردان آمریکایی به ایده‌هایی که سبب افزایش سرمایه و دارایی در کشورشان می‌شد توجه...